Valg til styret - midlertidig ansatt fagstab

Av Per Erik Manne

22. april 2018 22:04

Valg til styret - midlertidig ansatt fagstab

Tirsdag 5. og onsdag 6. juni blir det avholdt valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling. Frist for å nominere kandidater er tirsdag 8. mai.

Personer ansatt på valgdagene i minst 50 % stilling har stemmerett, forslagsrett og er valgbare ved valget. Oversikt over stemmeberettigede er vedlagt. Klager på manntallet må sendes til det sentrale valgstyret ved per.manne@nhh.no før valgets begynnelse.

Valgstyret oppfordrer midlertidig vitenskapelig ansatte å sende inn forslag på kandidater av begge kjønn og fra alle institutter før fristen 8. mai. Forslagene sendes til per.manne@nhh.no.

Valget vil finne sted tirsdag 5. og onsdag 6. juni. Valget er elektronisk og blir gjennomført som preferansevalg. Informasjon om gjennomføring av valget vil bli sendt til alle stemmeberettigede i forkant av valget.

Valgreglement (PDF)

Manntall (PDF)

flere interne nyheter