Styremøtet 18. april

Av Astri Inga Kamsvåg

12. april 2018 16:19

Styremøtet 18. april

Blant sakene er pedagogisk handlingsplan, ny personopplysningslov - status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH og utnevnelse av Strategic Board for NHH Executive.

Andre saker er:
- Rehabilitering av NHHs hovedbygg
- Oppnevning av styremedlemmer til Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH for 2018-2021
- Stiftelsen SNF - oppnevning av medlem og varamedlem fra NHH
- Mandat for studentombudet
- Årsrapport for NHH 2017-2018 
- Strategi 2018-2021  

Les sakspapirene til møtet på nhh.no

Flere interne nyheter