Strategi 2018-2021

Av Astri Inga Kamsvåg

30. april 2018 13:19

Strategi 2018-2021

Vi "skal ta en frontposisjon i utviklingen av nødvendig kunnskap og kompetanse i møtet med megatrender som rask teknologisk utvikling, globalisering og bærekraft", står det blant annet i den nye strategien vår. Les kortversjonen her.

Last ned power point av strategien

Powerpoint-presentasjonen inneholder også målene.

Satsingene
Vi skal

  • kontinuerlig fornye oss faglig og sikre et relevant studietilbud
  • tilby et fremragende læringsmiljø og pedagogikk som appellerer til et mangfold av studenter, som skaper engasjement og gir maksimal læring
  • produsere mer forskning på toppnivå
  • sette avtrykk i samfunnet og revitalisere alumniarbeidet
  • satse bredt og systematisk på digitalisering som strategisk virkemiddel

Verdiene

Som NHH-ansatt er du

ENGASJERT
Du identifiserer deg med NHH, bidrar til et høyt aktivitetsnivå og deltar aktivt i fellesskapet.

ÅPEN
Du er nysgjerrig og inkluderende, internasjonalt orientert og kommuniserer åpent.

AMBISIØS
Du setter deg høye mål på egne og NHHs vegne.

Visjonen

Vi skal

  • være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling
  • utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling
  • være en ledende internasjonal handelshøyskole
  • vise vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse

Strategien på papir?

Alle ansatte får kortversjonen av strategien på papir. 

LEs eller last ned hele strategien på nhh.no

Flere interne nyheter