NOKUTkomité på tilsynsvisitt

Nokut sakkyndigkomite på NHH våren 2018. Foto: Hallvard Lyssand
NOKUT- og NHH-representanter samlet onsdag i forbindelse med tilsynsbesøket.

11. april 2018 13:49

NOKUTkomité på tilsynsvisitt

En sakkyndig komité fra NOKUT besøker NHH onsdag og torsdag i forbindelse med et periodisk tilsyn. NOKUT er i gang med en evaluering av NHHs kvalitetsarbeid. Denne gangen er det BØA, MRR og PhD som er plukket ut for spesiell vurdering.

I februar sendte NHH inn en stor mengde rapporter, redegjørelser og annen dokumentasjon, og i dag og i morgen er Nokuts sakskyndige komité på besøk.

Komiteen skal ha møter med en rekke ulike grupper av studenter og ansatte – blant annet tillitsvalgte studenter, PhD-stipendiater og -veiledere, kursansvarlige, undervisningsansvarlige, instituttledere, programledere, utvalgsmedlemmer og ledelsen.

Komitémedlemmer

Inga Bostad, professor UiO (leder)

Geir Øien, Dekan NTNU

Thomas Pallesen, Dean, Aarhus School of Business and Social Sciences

Synne Grønvold, Student OsloMet/NSO

I tillegg deltar representanter fra NOKUT.

Flere interne nyheter