Allmøtet 25. april

Av Astri Inga Kamsvåg

2. mai 2018 10:07

Allmøtet 25. april

Her er opptak av allmøtet 25. april. Hovedtema denne gangen var rehabiliteringen. I tillegg fikk alle kortversjon av NHHs nye strategi på papir.

Punktene på dagsorden var:
1. The major rehabilitation of NHH's main building («Høyblokken»): Status and way forward

2. NHH's strategy 2018-2021: From strategy to action plan

Semesterets siste allmøte er 8. juni.

Allmøtet 16. mars

Her er opptaket av allmøtet 16. mars. Temaene denne gangen var digitalisering av eksamen, oppdatering fra styremøtet 13. mars og NHH-strategi 2018-2021.

Allmøtet 9. februar

Her er opptaket av allmøtet 9. februar. Temaene var trakassering, fundraising, nytt fra styremøtet og strategi for 2018-20121.

Flere interne nyheter