Utdanningsutvalget i gang

Glenn Wiederhofer, Frid Helen Hop, Karen Modesta Olsen, Bjørn Daniel Johanson, Kristin Rygg, Lene Baldersheim, Linda Nøstbakken, Ingebjørg Hitland (observatør), Astrid Foldal, Linda Orvedal, Kjetil S. Larssen, Endre Bjørndal, Ragnhild Balsvik.
Glenn Wiederhofer, Frid Helen Hop, Karen Modesta Olsen, Bjørn Daniel Johanson, Kristin Rygg, Lene Baldersheim, Linda Nøstbakken, Ingebjørg Hitland (observatør), Astrid Foldal, Linda Orvedal, Kjetil S. Larssen, Endre Bjørndal, Ragnhild Balsvik.

29. september 2017 09:57

Utdanningsutvalget i gang

Det nyopprettede Utdanningsutvalget vårt er nå i gang med det aller første møtet sitt. Opptaksrapport 2017, NOKUT-tilsyn 2018 og nytt system for kvalitetsarbeid i utdanningen er noen av sakene de  diskuterer i dag.

Andre saker på dagens saksliste er:

- Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevninger av sensorer ved NHH
- Dobbelgradsavtale med Università Commerciale Luigi Bocconi

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken. 

Medlemmene er de undervisningsansvarlige fra hvert institutt, de faglige lederene for studieprogrammene, studentrepresentanter og administrativt ansatte fra Studieadministrativ avdeling. Lene Baldersheim fra Studieadministrativ avdeling er utvalgssekretær.

Les sakspapirene i P360 (logg deg inn med feide)

Les tidligere sak på Paraplyen (september): Utdanningsutvalget opprettet

Flere interne nyheter