Tre programledere er oppnevnt

Linda Orvedal, Endre Bjørndal og Aasmund Eilifsen er NHHs nyoppnevnte programledere.
Linda Orvedal, Endre Bjørndal og Aasmund Eilifsen er NHHs nyoppnevnte programledere.

5. september 2017 09:35

Tre programledere er oppnevnt

Ledelsen har oppnevnt programledere for bachelor- og masterstudiene: Linda Orvedal for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, Endre Bjørndal for masterstudiet i økonomi og administrasjon og Aasmund Eilifsen for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Last ned instruksene

Rollen som programleder er ny på NHH og er et resultat av rapporten om faglig og administrativ organisering under prorektor for utdanning på NHH som arbeidsgruppen ledet av Iver Bragelien leverte i vår.

Programlederne er oppnevnt for en periode på fire år: 1. september 2017-31. juli 2021. Dekanene for masterutdanningen og for bachelorutdanningen fratrådte 31. august 2017.

Programledernes ansvar

Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, rapporterer til prorektor og er medlem av utdanningsutvalget. Hun/han fungerer på prorektors fullmakt og har beslutningsmyndighet på områder/i saker som ikke er av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter. Beslutningsmyndigheten skal utøves i samråd med prorektor og i tråd med strategiske føringer og eventuelle handlings- og tiltaksplaner.

Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av prorektor for utdanning og styret.

Programleder skal ha en egen rådgivende referansegruppe, bestående av minst én student og minst én ekstern representant fra arbeidsmarkedet, foruten representanter fra relevante fagmiljøer ved NHH (institutter). Programleder må samarbeide tett med både prorektor, instituttene, referansegruppen og administrasjonen.

Førstamanuensis Linda Orvedal på Institutt for samfunnsøkonomi

Førsteamanuensis Endre Bjørndal på Institutt for foretaksøkonomi

Professor Aasmund Eilifsen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Gå til samlesiden Alt om ny ledelsesmodell

Flere interne nyheter