Ana Finnigan ny i FAA

6. september 2017 10:28

Ana Finnigan ny i FAA

Ana Finnigan er ansatt i en nyopprettet stilling som seniorrådgiver i Forskningsadministrativ avdeling. Hun skal arbeide med ekstern finansiering av forskning, spesielt midler fra EUs største program, Horizon2020, men også fra forskningsrådet.

Hun skal promotere H2020 sitt program og støtte NHH-forskere i prosessen med å forberede søknader. Hun skal også være involvert i den administrative forvaltingen av tildelte midler.

HVA ER SPENNENDE MED STILLINGEN?

- En viktig del av denne stillingen er å hjelpe NHH sine forskere til å skrive EU-søknader, sier Ana. - Når man skriver en søknad, skriver man på en måte ambisjonene sine, så det er spennende å kunne bruke mine analytiske kunnskaper og ferdigheter til å bidra til å bygge en sterkere søknad.  Det er også interessant å snakke med NHH-forskere om Horizon20202-programmet og sammen finne programmet som passer best for dem.

BAKGRUNN

Ana har de siste seks år jobbet ved Universitetet i Bergen som forsker innen det biomedisinske feltet. I tillegg hun har vært involvert i flere aspekter av EU-søknader fra 2011, og har vurdert Marie Curie-søknader i EU. Hun har en PhD i molekylær biologi fra Universidad Autónoma de Madrid, Spania.

Flere interne nyheter