Valg av instituttledelser

Av Per Erik Manne

6. oktober 2017 08:50

Valg av instituttledelser

Valg av instituttledelser for perioden 1.1.2018 – 31.7.2021 vil bli gjennomført ved instituttene i midten av november.

Det er eller vil bli opprettet valgstyrer ved de ulike instituttene med ansvar for gjennomføring av valgene.

De lokale valgstyrene vil senere gi mer detaljert informasjon til de stemmeberettigede om de ulike valgene.

Manntall

Ansatte ved instituttene bes sjekke manntallet. Kravene for å ha stemmerett som ansatt er at

  • du er ansatt ved NHH i minst 50 prosent stilling på valgdagen(e)
  • du har fast stilling, eller midlertidig stilling med minst ett års varighet, eller har vært sammenhengende ansatt i minst ett år når valget holdes

Du kan klage på manntallsføringen til det sentrale valgstyret. Klagen sendes til per.manne@nhh.no og bør være begrunnet.

Instituttenes manntallslister

Valgreglement oppdatert per 14. september 2017 (PDF 660 kb)

FLERE INTERNE NYHETER