Styremøtet 27. oktober

24. oktober 2017 12:42

Styremøtet 27. oktober

Saker til styremøtet 27. oktober er blant annet foreløpig statsbudsjettet, budsjett for 2018, strategiprosessen, revidert økonomireglement, økonomirapport andre tertial, revisjon av NHHs systematiske kvalitetsarbeid og oppnevning av jury for FIBE-prisen.

Nye strategiske prioriteringer i neste års budsjett vil avledes av arbeidet med ny strategi for 2018-2021.

Det forberedende strategiarbeidet har identifisert og utredet en serie temaer som må innarbeides i ny strategi. Dette omfatter områder som:

  • Digitalisering og teknologiforståelse på tvers av NHHs fagområder
  • Satsing på innovasjon og entreprenørskap
  • Internasjonaliseringsarbeid
  • Ekstern synlighet og samfunns- og næringslivsinteraksjon, herunder alumniarbeid
  • Diversifisering av NHHs faglige spissområder
  • Utdanningskvalitet

Det foreløpige strategiarbeidet høsten 2017 har også vektlagt rekrutteringsarbeid (både med hensyn til studenter og ansatte) samt posisjonering og merkevarearbeid. Prioriteringene vil bli nærmere konkretisert i endelig budsjettforslag for 2018.

Foreløpig budsjett gir NHH et handlingsrom for strategiske prioriteringer på 19 mill. kr.

Endelig budsjettforslag for 2018 vil bli behandlet i styremøte 7. desember 2017.

Last ned styrepapirene fra nhh.no (PDF)

Flere interne nyheter