Rehabiliteringsprosjektet i ny fase

31. oktober 2017 09:03

Rehabiliteringsprosjektet i ny fase

Våren 2017 ble skisseprosjektet ferdigstilt. Her ble rehabiliteringsbehovet kartlagt, og rammene for arealutnyttelse ble besluttet. Prosjektet er nå inne i samspillsfasen.

I samspillsfasen bearbeides den valgte løsningen fra skisseprosjektet, og denne fasen skal resultere i en ytterligere detaljering av planene i forhold til både planløsning, teknikk og prosjektets økonomi. Her skal byggherre, entreprenør og rådgivere for tekniske fag sammen med brukerne av arealene finne frem til mulige løsninger relatert til ulike oppgaver og funksjoner. Dette må gjøres innenfor de rammene som er gitt av skisseprosjektet, kostnadsrammene, og hva som er teknisk mulig.

BRUKERGRUPPEr

En rekke brukergrupper er nå i ferd med å etableres. De skal komme frem til løsningsforslag for de ulike arealene/funksjonene. Brukergruppene består av representanter fra alle aktørene, både NHH, NHHS, Statsbygg, entreprenør, arkitekter, og tekniske rådgivere. Oppgaven for NHH-representantene er å spille inn de ulike bruksscenariene man ser for seg for arealet, og i samarbeid med de andre aktørene finne gode løsninger for utforming som tilfredsstiller både bruksscenariene og krav som knyttes til tekniske løsninger.

Her er oversikt over hvem som representerer NHH i de ulike brukergruppene:

Auditorium og møteromspool
Kjetil Monsen, Arild Schanke, Thor-Inge Næsset, Frank Mortensen, Atle Askeland, Marita Kristiansen og Eivind Drange (med innspill fra vitenskapelig ansatte)

Aula
Atle Askeland, Marita Kristiansen, Trude Gudmundset, Olga Pushkash og NHHS

Hovedinngang
Trude Gudmundset, Kristin Stave og Kine Korsmo Robertsen

Aktivitetsbaserte arbeidssoner 
Heidi M. Sund, Elise Kongsvik, Kristin Teigland, Kristin R. Mo, Marta Lehmann-Røed, Birthe K. Lange og Eivind Drange

Fellesområder
Frank Mortensen, Olga Pushkash, Inger Dagestad og NHHS

Cellekontor 
Olga Pushkash, Kristin Teigland, Maren Dale-Raknes, Carsten Bienz (Institutt for finans), Petter Bjerksund (Institutt for foretaksøkonomi) og Lars Ivar Berge (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap). 

Lager
Atle Askeland, Signe Morvik, Randi Melheim, Kari Fjose og NHHS

Dørautomatikk / Adgangskontroll
Thor-Inge Næsset, Atle Askeland, Trude Gudmundset og NHHS

Studentarealer
NHHS

Datarom og UPS
Thor-Inge Næsset og Kristian Øpstad

Brukergruppene er satt sammen etter beste evne, i tillegg til at en viss kontinuitet fra skisseprosjektet har vært viktig i sammensetningen av gruppene. Dersom du har konkrete innspill til ytterligere ansatte som bør delta eller andre ting, kan du ta kontakt med Anne Line Grepne eller Eivind Drange.  

Les forrige nyhetssak om rehabiliteringsprosjektet (mai 2017):
Brukergruppene er klare

Gå til samlesiden for rehabiliteringsprosjektet

Flere interne nyheter