Ny i Studieadministrativ avdeling

15. oktober 2017 14:56

(oppdatert: 16. oktober 2017 14:56)

Ny i Studieadministrativ avdeling

Kjell Johannesen Borlaug er ansatt i en nyopprettet fast stilling som seniorrådgiver ved Seksjon for utdanningskvalitet. Arbeidsoppgavene spenner fra juridisk veiledning i enkeltspørsmål til utarbeidelse av lokale forskrifter og høringssvar.

Han skal også bistå de øvrige seksjonene i Studieadministrativ avdeling i ulike saker. - Jeg er allerede blitt utfordret av kolleger både i Seksjon for opptak og i Seksjon for eksamen, forteller han.

Arbeidsoppgavene spenner fra juridisk veiledning i enkeltspørsmål til utarbeidelse av lokale forskrifter og høringssvar. Han skal behandle komplekse studentsaker og bidra til økt kvalitet i avdelingens saksbehandling. Etter prinsippet «learning by doing» er han nå i gang med en høring som gjelder forslag til endring av universitets- og høyskoleloven, samt en høring vedrørende forslag til ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Han er også med i arbeidet med en revidering av NHHs lokale forskrifter.

Hva er spennende med stillingen? 

- Med fare for å bli beskyldt for å komme floskler, så var det spennvidden i det jeg oppfattet som interessante arbeidsoppgaver som trigget meg da jeg så utlysningen. At NHH var så fremoverlent at jeg ble kalt inn på intervju knappe 16 timer etter at søknaden var sendt, la på ingen måte noen demper på interessen.

Jeg er, etter mange år som jurist i offentlig forvaltning, opptatt av effektiv likebehandling. Jeg oppfatter det heldigvis sånn at jeg her går i takt med NHH.

Bakgrunn 

Kjell er utdannet jurist fra UiB i 1996. I 2004 fullførte han et årsstudium i bedriftsøkonomi på deltid på NHH.

Han kommer nå fra Bergen kommune hvor han i drøyt fem og et halvt år har vært ansatt på seksjon tilsyn i Juss- og tilsynsavdelingen til Plan- og bygningsetaten. Han har tidligere vært innom Trygdeetaten, Skatteetaten i to omganger og Bergen og omegn boligbyggelag (bob).

- Det mest kuriøse innslaget på CVen er nok feriejobben på Farsund Aqua som drev med landbasert åleoppdrett…, sier Kjell Johannesen Borlaug

Seksjon for utdanningskvalitet

Flere interne nyheter