Nøstbakken i ekspertutval om klimarisiko

9. oktober 2017 15:26

Nøstbakken i ekspertutval om klimarisiko

Professor og prorektor Linda Nøstbakken er blant medlemma i eit ekspertutval som skal vurdera klimarelaterte risikofaktorar og kva desse betyr for norsk økonomi. Utvalet skal levera innstillinga si til Finansdepartementet innan 14. desember 2018.

Utvalet er utnemnt av regjeringa ved Finansdepartementet og vert leia av NHH-alumni Martin Skancke. Også Klaus Mohn, UiS-professor og professor II ved NHH, sit i utvalet.

Les meir om utvalet og mandatet deira på regjeringen.no

Fleire interne nyheiter