Kun generelle tillegg i årets lokale lønnsforhandlinger

16. oktober 2017 08:00

Kun generelle tillegg i årets lokale lønnsforhandlinger

Årets lokale lønnsforhandlinger vil bli gjennomført innen 31.10.2017. Partene er enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 0,85% av lønnsmassen.

Det er etablert to hovedtariffavtaler for ansatte i Staten. Én for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne og én for øvrige. Ved årets lokale oppgjør vil NHH gjennomføre separate lønnsforhandlinger for disse to gruppene.

For medlemmer av Akademikerne

Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2017 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 0,85% av lønnsmassenVirkningsdato er 1.10.2017.

Øvrige medlemmer og uorganiserte

Denne gruppen omfatter medlemmer av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), samt uorganiserte.Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2017 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 0,8% av lønnsmassen.Virkningsdato er 1.7.2017.

Generelle tillegg

For begge gruppene gjelder det at lønnspotten fordeles som generelle tillegg. Kriteriene for fordelingen er gjenstand for forhandlinger mellom partene.

Ansatte som har fått sin lønn fastsatt etter vurdering i 2017, vil ikke bli omfattet av årets lokale lønnsforhandlinger.

Flere interne nyheter