- Rekruttering det viktigste

Malin Arve, Mario Guajardo, Arnt Ove Hopland, Evelina Gavrilova-Zoutman, Floris Zoutman, Steffen Juranek.
Malin Arve, Mario Guajardo, Arnt Ove Hopland, Evelina Gavrilova-Zoutman, Floris Zoutman, Steffen Juranek.

30. oktober 2017 12:51

- Rekruttering det viktigste

Seks nye førsteamanuenser er på plass i faste stillinger ved Institutt for foretaksøkonomi. - Rekrutteringsarbeidet er i det lange løp det viktigste vi gjør på et institutt, sier instituttleder Frode Sættem.

Frode Sættem er leder ved Institutt for foretaksøkonomi.
Frode Sættem er leder ved Institutt for foretaksøkonomi.

Instituttet har de siste fem årene rekruttert hele ni personer til fast vitenskapelig stilling og 13 til midlertidig vitenskapelig stilling.

- Rekruttering innebærer svært tidkrevende og omfattende prosesser som har langsiktige konsekvenser, slår instituttlederen fast.

FRA MIDLERTIDIG TIL FAST STILLING

De seks nyansatte førsteamanuensene har alle vært postdoktorer ved instituttet. Steffen Juranek, Arnt Ove Hopland og Mario Guajardo fikk fast stilling fra sommeren 2017, mens Malin Arve, Evelina Gavrilova-Zoutman og Floris Zoutman tiltrer ved nyttår 2018.

- Vi er spesielt fornøyd med at seks av de midlertidig ansatte nå har fått fast stilling. Samtlige leverer solid forskning, og de underviser og veileder i emner som er svært sentrale for instituttet og NHH, forteller Frode Sættem.

LEVERER SOLID FORSKNING

De seks som nå har fått fast stilling har til sammen publisert eller fått antatt mer enn 40 vitenskapelige arbeider i internasjonale tidsskrifter i løpet av den perioden de har vært postdoktorer. Spesielt har Mario og Arnt Ove publisert mange arbeider. Arnt Ove har fått NHH publikasjonsbonus for publisering i Accounting Review, Malin har fått for publisering i American Economic Review og Evelina og Floris for publisering i Economic Journal.

I tillegg fikk Floris FIBE-prisen 2017, Malin fikk Ingvard Wedervang forskningspris for yngre forsker i 2017, og Mario fikk Franz Edelmann-prisen på Informs-konferansen i 2016.

- Disse rekruttene har levert både kvalitet og kvantitet i forskningen, og vi er veldig glade for at alle har tatt imot tilbud om fast stilling, sier Sættem.

BIDRAR MED VIKTIG UNDERVISNING

Arnt Ove, Evelina og Floris underviser i sentrale statistikk- og økonometriemner på bachelor- og masternivå. I tillegg skal Arnt Ove utvikle et masteremne i eiendomsøkonomi. Evelina er allerede i gang med et valgfag i økonomisk kriminalitet på bachelor, og Floris skal inn i engelsk versjon av det store masteremnet i personlig økonomi.

Malin underviser i et masteremne innen anbud og anskaffelser og skal utvikle et nytt masteremne i innkjøp. Steffen gir et emne i økonomisk styring av store foretak, og sammen tilbyr Steffen og Malin et nytt emne om immaterielle eiendeler i den nye masterprofilen i New Business Development.

Mario har et masteremne i beslutningsanalyse som er en del av den nye satsingen innen Business Analytics. Han er også inne i masteremnet Supply Chain Management og planlegger et emne i Sport Analytics.

- Disse seks har kompetanse som er strategisk viktig for NHH, sier Frode Sættem.

FLERE INTERNE NYHETER