Valg ved instituttene

Av Astri Inga Kamsvåg

23. november 2017 10:38

Valg ved instituttene

Fem av seks institutt har valgt ny instituttleder og nestleder, undervisningsansvarlig og instituttstyremedlemmer for de neste årene. Jøril Mæland, Jarle Møen, Beate Sandvei, Finn Kinserdal og Eirik Gaard Kristiansen blir instituttledere.

Finans

 
Instituttleder
Jøril Mæland
Nestleder  Karin Thorburn
Undervisningsansvarlig Tore Leite
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte
Svein-Arne Persson 
Michael Kisser (vara)
Aksel Mjøs (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte Nataliya Gerasimova
Michael Axenrod (vara)
Adminitrativt ansatte  Olga Pushkash

Foretaksøkonomi

 
Instituttleder
Jarle Møen
Nestleder  Iver Bragelien
Undervisningsansvarlig Iver Bragelien
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte
Steffen Juranek 
Sigrid Lise Nonås 
Leif Kristoffer Sandal
Trond M. Døskeland (vara)
Frode Sættem (vara) 
Midlertidig vitenskapelig ansatte Andreas Olden
Mai Nguyen-Ones (vara)
Adminitrativt ansatte  Stein Fossen 
Charlotte Rundhovde (vara)

Fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Instituttleder
Beate Sandvei
Nestleder  Gisle Andersen
Undervisningsansvarlig Kristin Rygg
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte
Trine Dahl
Annelise Ly 
Anne Kari Bjørge (vara)
Bjørnulf Hinderaker (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Christian Langerfeld 
Anje Müller Gjesdal (vara)
Adminitrativt ansatte  Maja Dame 
Rikke Linn Salbu (vara)

Regnskap, revisjon og rettsvitenskap  

Instituttleder  
Finn Kinserdal
Nestleder  Katarina Kaarbøe
Undervisningsansvarlig Kenneth Fjell
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte 
Dirk Schindler
Tina Søreide
Lars Jacob Tynes Pedersen (vara)
Kjell Henry Knivsflå (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Kjell Ove Røsok
Joel Berge (vara)
Administrativt ansatte Maren Dale-Raknes 
Ingrid Cecilia Sæthre (vara)

 Samfunnsøkonomi  

Instituttleder
Eirik Gaard Kristiansen
Nestleder  Katrine Vellesen Løken
Undervisningsansvarlig Hans Jarle Kind
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte
Ragnhild Balsvik
Aline Bütikofer
Stig Tenold
Torfinn Harding (vara)
Astrid Kunze (vara)
Jan I. Haaland (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte Simen Ulsaker
Ingvild Lindgren Skarpeid (vara)
Administrativt ansatte Irene Grønningsæter 
Christel Florvåg (vara)

Strategi og ledelse

Valget gjennomføres i begynnelsen av desember.

Virkeperiode

Alle er valgt for perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2021 med unntak av vitenskapelig ansatte i midertidig stilling som er valgt for perioden er 1. januar 2018 – 31. juli 2018.

Les tidligere sak om valgene ved instituttene (Paraplyen, oktober 2017):

Valg av instituttledelser

Valg av instituttledelser for perioden 1.1.2018 – 31.7.2021 vil bli gjennomført ved instituttene i midten av november.

NHHs valgreglemenT (PDF)

Flere interne nyheter