Resultatet av lokale lønnsforhandlinger

Av Astri Inga Kamsvåg

15. november 2017 09:11

Resultatet av lokale lønnsforhandlinger

Årets lokale lønnsforhandlinger for ansatte ved NHH er nå avsluttet. Protokollen fra årets lokale lønnsforhandlinger er offentlig og er tilgjengelig i tredje etasje i høyblokken.

Våren 2016 ble det etablert to hovedtariffavtaler for ansatte i Staten. Den ene avtalen gjelder for medlemmer av Forskerforbundet (UNIO), Utdanningsforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), samt ansatte som ikke er organisert i en fagforening. Den andre hovedtariffavtalen er for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne. NHH har gjennomført separate lønnsforhandlinger for disse to grupperingene ved årets lokale oppgjør.

Ansatte som ikke omfattes av disse forhandlingene er: 

 1. Vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling med unntak av postdoktorene. 
 2. Teknisk/administrativt ansatte i midlertidig stilling som avslutter kontrakten sin i løpet av januar 2018. 
 3. Ansatte som har fått eller vil få sin lønn vurdert i 2017: 
  - ansatte som har tiltrådt i 2017
  - ansatte som har fått eller vil få lønnsopprykk ved særskilte forhandlinger i 2017 
  - ledere som rapporterer direkte til rektor
  - stipendiatene (alle har fått opprykk på grunn av ansiennitet i 2017) 

Forhandlingsresultat

Forhandlingsresultat for medlemmer av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), samt de som ikke er organisert i en fagforening:

Utgangspunktet for de lokale forhandlinger er at alle, også ansatte som ikke omfattes av disse forhandlingene, har fått et sentralt tillegg på 0,33% med virkning fra 1. mai 2017. 

I tillegg får alle som omfattes av disse forhandlingene: 

 • Ansatte i vitenskapelige stillinger: generelt kronetillegg på kr 4 900 og et prosentvis tillegg på 0,7458 prosent.  
 • Ansatte i teknisk/administrative stillinger: generelt kronetillegg på kr 6 100. 

Virkningsdato er 1. juli 2017. Ny lønn utbetales i desember med etterbetaling fra 1. juli 2017.  

Forhandlingsresultat for medlemmer av Akademikerne:
Alle ansatte som tiltrådte før 1. mai 2017, også ansatte som ikke omfattes av disse forhandlingene, får et basistillegg på 0,33 prosent – tilsvarende det sentrale tillegget for medlemmer av Forskerforbundet (UNIO), Utdanningsforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), og de uorganiserte.  

I tillegg får alle som omfattes av disse forhandlingene: 

 • Ansatte i vitenskapelige stillinger: generelt kronetillegg på kr 4 900 og et prosentvis tillegg på 0,7458 prosent. 
 • Ansatte i teknisk/administrative stillinger: generelt kronetillegg på kr 6 100. 

Virkningsdato er 1. oktober 2017. Ny lønn utbetales i desember med etterbetaling fra 1. oktober 2017.  

Protokoll  

Protokollen fra årets lokale lønnsforhandlinger er offentlig og vil være tilgjengelig på HR-avdelingen (tredje etasje i høyblokken) fra og med 15. november 2017 til og med 6. desember 2017 – i ordinær arbeidstid. 

Kontakt

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til sylvi.larsen@nhh.no

Tidligere saker på Paraplyen 

Lokale lønnsforhandlinger 2017 - oppdatering (november 2017)

Sentrale lønnsforhandlinger 2017 (juli 2017)

Flere interne nyheter