NHH Bulletin som nettmagasin

Av Astri Inga Kamsvåg

16. november 2017 14:53

NHH Bulletin som nettmagasin

Forskningsmagasinet NHH Bulletin er i dag lansert som nettmagasin. – Målsetningen med økt satsning på nett er å styrke forskningsformidlingen og dermed bidra til nasjonal synlighet, sier redaktør Sigrid Folkestad.

Sigrid Folkestad er redaktør av NHH Bulletin.
Sigrid Folkestad er redaktør av NHH Bulletin.

– Vi ønsker å dra abonnentene over til nett og vil bruke sosiale medier og nyhetsbrev til abonnentene for å holde på dem og øke interessen blant flere, sier Sigrid Folkestad.

– Et nettmagasin gjør forskningen i større grad tilgjengelig for omverdenen, og det er lettere å gjøre forskningen aktuell, følge opp nyhetsbildet og å spre saker i sosiale medier, utdyper hun.

Papirutgaven videreføres med to i stedet for fire nummer i året.

I dag har nhh.no Forskningsnytt og Research News. De har nå blitt nettmagasinet NHH Bulletin som bygger på navnet og kjennskapen til papirutgaven. AFF og SNF fortsetter samarbeidet med NHH som redaktør. NHH, AFF og SNF vi vil inngå en ny samarbeidsavtale om NHH Bulletin i løpet av 2017.

Dette oppnår vi

- Kutter kostnader og ressursbruk på papirutgaver
- Leserne får et bedre tilbud enn på dagens Forskningsnytt/Research News
- NHH blir mer aktuell og digitalisert
- Alle årgangene av NHH Bulletin er tilgjengelige i nettmagasinet
- Økt trafikk og oppmerksomhet
- Gjennom omtale av «digitaliseringen» i papirutgaven informerer vi ca. 10 000 abonnenter 
- Et felles nyhetsbrev regelmessig til presse & alumni som når cirka 7000
- Aktive på sosiale medier
- Kan gjøre ukentlige brukeranalyser 
- Fordel for AFF og SNF med direkte vei fra NHH Bulletin til deres nettsider
- Vi beholder abonnentene fordi NHH beholder to årlige papirutgaver

Gå til nettmagasinet NHH Bulletin 

Saken var oppe på møtet i Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 15. november 2017: 
Les saksfremlegget (pdf)

Flere interne nyheter