Møte i FFF 15. november

Av Astri Inga Kamsvåg

17. november 2017 09:32

Møte i FFF 15. november

Blant annet disse sakene var oppe på møtet i Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning 15. november: NHH Bulletin på papir og nett, revisjon av Forskrift for PhD-graden og av revisjon av PhD-avtalen og søknader til Open Access fond.

Prorektor for forskning, Helge Thorbjørnsen, leder Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning.
Prorektor for forskning, Helge Thorbjørnsen, leder Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning.

I tillegg ble utbetaling av publikasjonsutbetalinger til en rekke vitenskapelig ansatte behandlet.

Protokollen fra forrige møte i utvalget 14. juni 2017 ble godkjent i møtet.

Sakslisten inkluderer også Vedtak fattet av prorektor for forskning i perioden 1. august – 6. november 2017.

Les sakspapirene til møtet og godkjent protokoll fra forrige møte (PDF)

Flere interne nyheter