Saker i AMU 27. november

Av Astri Inga Kamsvåg

22. november 2017 08:24

Saker i AMU 27. november

NHHs håndtering av påstander om seksuell trakassering, rapportering av uønskede hendelser, kjøreregler for aktivitetsbaserte arbeidsplasser og orientering om pågående organisasjonsendringer. Dette er noen av sakene som skal opp 27. november.

Elise Kongsvik er leder av AMU.
Elise Kongsvik er leder av AMU.

På dagsorden på møtet i Arbeidsmiljøutvalget står også
- orientering om rehabiliteringen
- NHHs arbeid med beredskap
- nye retningslinjer for AMU
- sykefraværsrapport tredje kvartal
- valg av verneombud 

I lys av #Metoo-aksjonen vil arbeidsgiver informere om hvordan påstander om seksuell trakassering håndteres på NHH.
Les mer om etikk og ansvarlig atferd (nhh.no) 

NHHs tiltaksplan mot seksuell trakassering (HMS-håndboken).

Les sakspapirene til amu-møtet 27. november 2017  

Gå til samlesiden for utvalgsmøter

Flere interne nyheter