Mette Bjørndal fyller 50 år

6. november 2017 09:02

Mette Bjørndal fyller 50 år

Professor Mette Bjørndal ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 50 år 6. november. Venner og kolleger ved NHH gratulerer jubilanten med dagen!

 

Mette Bjørndal er siviløkonom (1991) med høyere avdelings eksamen (1994) og dr. oecon. fra NHH (2000). Hun har vært doktorgradsstipendiat ved NHH, og i 2000 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. I 2008 ble hun, som første kvinne, utnevnt til professor i bedriftsøkonomisk analyse ved NHH.

Mettes faglige interesser ligger innenfor operasjonsanalyse, med spesiell vekt på anvendelser knyttet til elektrisitetsmarkeder. Et av temaene som går igjen i hennes forskning er hvordan markeder for omsetning av kraft bør designes for å oppnå en god utnyttelse av energiressursene, for eksempel hvordan flaskehalser i overføringsnettet kan tas hensyn til. Et annet tema hun har jobbet mye med er hvordan naturlige monopoler, som for eksempel nettselskapene i kraftsektoren, kan reguleres slik at de har insentiver til å drive effektivt. Fokuset på praktiske anvendelser av økonomisk teori og operasjonsanalytiske modeller kjennetegner også Bjørndals omfattende aktivitet som underviser og veileder på alle nivåer i studieprogrammene ved NHH.

Mette har stor arbeidskapasitet, et stort engasjement for fellesskapet, og er i tillegg en svært dyktig administrator. Hun har hatt en rekke verv ved NHH og ved andre institusjoner. Hun har vært medlem av NHHs styre i flere perioder, og hun var viserektor ved NHH i perioden 2009-2013. Hun har også vært med i styret ved SNF i en årrekke, hun sitter i styret for Center for Sustainable Energy Studies (CenSES), og hun er styreleder for Handelshøyskolen NMBU.

Mette har vist evne til å anvende sine solide fagkunnskaper på praktiske problemstillinger i ulike deler av norsk samfunns- og næringsliv gjennom verv i en rekke offentlige råd og utvalg. Noen av vervene har vært naturlig knyttet opp mot hennes faglige interesser som forsker. Hun var med i «Bye-utvalget» som utredet driften av det norske kraftsystemet på vegne av OED, og hun sitter i Petroleumsprisrådet og Tvisteløsningsutvalget for Oppstrøms Gassrørledningsnett. Hun har også vist at hun kan anvende sin faglige innsikt på andre områder enn de hun primært forsker på, blant annet som medlem av styret i Finanstilsynet i en årrekke, samt «Gjedrem-utvalget» som la fram forslag til ny sentralbanklov i 2017.

Gratulerer med dagen fra venner og kolleger ved NHH!

Flere interne nyheter