Hva skjer på NHH?

Av Astri Inga Kamsvåg

17. november 2017 13:41

Hva skjer på NHH?

Lurer du på hvilke saker de ulike utvalgene på NHH behandler? Og på hva utvalgene beslutter eller gir råd om? En ny samleside for utvalgene er nå lansert på Paraplyen.

Utdanningsutvalgets første møte 29. september 2017.
Utdanningsutvalgets første møte 29. september 2017.

I tillegg til samlesiden kommer korte nyhetssaker på Paraplyen i forbindelse med hvert møte. 

Mye viktig arbeid foregår i utvalgene våre, og nå skal det blir lettere for deg å holde deg informert. Protokoller, dagsordener og sakspapir ligger allerede i P360, men ved å gjøre oppmerksom på dem på Paraplyen blir det lettere for deg å følge med på det som foregår på NHH.

Ved at det nå kommer jevnlige drypp på Paraplyen fra alle de fem utvalgene, blir det også tydeligere hvilke saker utvalgene jobber med.

De fem utvalgene det er snakk om i første omgang er
- Utdanningsutvalget: rådgivende organ for prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken
- Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning: rådgivende organ for prorektor for forskning, Helge Thorbjørnsen
- Arbeidsmiljøutvalget: har beslutningsmyndighet
- Læringsmiljøutvalget: har beslutningsmyndighet
- Samarbeidsutvalget: har beslutningsmyndighet

Mandatene blir tilgjengelig

Mandatene til de fleste utvalgene på listen er nå under revisjon, men så snart de er vedtatt, blir de også tilgjengelige, både på norsk og på engelsk. 

Kontakt

Har du innspill eller kommentarer? Kontakt Astri Kamsvåg på Kommunikasjons- og markedsavdelingen.

Gå til samlesiden for utvalg ved NHH

Flere interne nyheter