Gisle Andersen 50 år

7. november 2017 13:44

Gisle Andersen 50 år

Gisle Andersen, professor i engelsk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK), fylte 50 den 6. november 2017. Venner og kolleger gratulerer!

Gisle Andersen kom til NHH fra Universitetet i Bergen i 2008. Før han kom til NHH, arbeidet Gisle ved Universitetet i Bergen som seniorforsker ved Unifob Aksis (UNI Research). Han har også bakgrunn fra Nordisk Språkteknologi Holding AS, der han arbeidet som produktutvikler for norsk talesyntese. 

Gisles forskerinteresser favner internasjonalt og bredt. Hans omfattende publikasjonsliste viser til bøker og artikler på tunge forlag innen fagområdene pragmatikk og diskursanalyse; engelsk og norsk språk; språknormering og språkpolitikk; samt terminologi og leksikografi. Han har to ganger fått NHHs publikasjonsbonus, begge gangene for artikler i Journal of Pragmatics. Han har også koordinert flere eksternfinansierte prosjekter, og er nå sentral som koordinator for prosjektet Termportalen innen det NFR-finansierte CLARINO-prosjektet. Han har et stort internasjonalt nettverk, blant annet som medlem av styret i ICAME (International Computer Archive of Modern and Medieaval English) og i GLAD-nettverket, som arbeider med database over globale anglisismer. 

Av andre eksterne aktiviteter kan vi også nevne at han har vært leder (nå nestleder) av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon, og at han deltar som medlem av Språkrådets datatermgruppe. 

Med sin varierte bakgrunn er Gisle en populær og ikke minst kreativ foreleser, en flott veileder, og en god teamarbeider. Vi som arbeider med ham i det daglige setter stor pris hans personlige egenskaper, og hans alltid like positive og åpne holdning til andres arbeid. 

Utenfor jobben påtreffes Gisle ofte på scener i det bergenske kulturliv, som ledende tenor i koret Collegiûm Mûsicûm. Men det går ikke bare i opera i Grieghallen eller Bachs juleoratorium i Korskirken. Mange ved NHH har nok også hørt ham i mer oppjazzete opptredener på NHHs sommerfester og som stødig innslag i husorkesteret ved de årlige julelunsjene.

Kollegene ved FSK gratulerer og ønsker Gisle lykke til med feiringene som står for døren! 

Flere interne nyheter