Anita Meidell 50 år

Av Astri Inga Kamsvåg

13. november 2017 08:34

Anita Meidell 50 år

Postdoc Anita Meidell ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap fyller 50 år 13. november. Venner og kolleger gratulerer!

 

Anita Meidell har sin siviløkonomeksamen (1994) og doktorgrad (2016) fra Norges Handelshøyskole. Hun flyttet til Oslo etter avsluttet siviløkonom eksamen og jobbet som revisor for Arthur Anderson fra 1994 til 1997. Deretter begynte hun i EY (Ernst & Young) i Oslo, flyttet tilbake til Bergen i 2008 og ble senere partner og leder for konsulent virksomheten i Bergen. Siden 2012 har hun vært ansatt ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, først som stipendiat og fra 2016 som postdoc. 

Forskningsmessig har Anita fokusert på helhetlig risikostyring. Avhandlingen omhandlet hvordan praksis innen helhetlig risikostyring har blitt institusjonalisert som noe mer enn bare etterlevelse av regler, og som bidrar til verdiskapning i organisasjonen. Studien er en case-studie gjennomført ved et stort norsk olje- og gasselskap. Hun har deretter fortsatt å studere helhetlig virksomhetsstyring i flere ulike selskap. Hun har allerede publisert flere arbeider i gode akademiske tidsskrifter, samt i mer praksisorienterte tidsskrifter. 

I tillegg til å være en dyktig fagperson er Anita en fantastisk formidler. Hun underviser både på bachelor og master, og har svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Kombinasjonen av lang erfaring fra næringslivet, entusiasme og sterk faglig forankring har vært viktige for dette. 

En strålende kollega fyller rundt år. Vi på RRR er glad for at hun kommet tilbake til NHH etter mange år i næringslivet og håper at det er her hun fortsetter å være.

Gratulerer med dagen, Anita!

Hilsen venner og kollegaer på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Flere interne nyheter