Allmøtene er en suksess

Av Astri Inga Kamsvåg

20. november 2017 13:38

Allmøtene er en suksess

"Hovedresultatet er veldig oppmuntrende. Over 90 prosent av de som har deltatt på allmøtene i høst, mener de har fått økt innsikt i hva som er viktig på NHH."

Last ned rapporten

"Like mange mener møtene bidrar til å samle NHH på tvers av institutter og administrative enheter".

Slik  konkluderer rektor Øystein etter å ha gått gjennom resultatene fra brukerundersøkelsen om allmøtene for ansatte tidligere i november.

"Gitt bredden i tilhørerne og de ulike forventningene deres, er dette veldig bra. Mange har gitt grundige og interessante enkeltkommentarer som vi merker oss i arbeidet med fremtidige møter. Mer tid til spørsmål og diskusjon er en gjenganger som vi selvfølgelig skal ta hensyn til", sier han.  

Nøkkeltall

Antall respondenter: 143

59 prosent av de som har svart på undersøkelsen, har deltatt på to eller tre av møtene.

Nesten 80 prosent melder at de liker eller liker møtene veldig godt.

94 prosent mener at allmøtene bidrar til å gjøre NHH mer samlet på tvers av institutt og administrative enheter.

87 prosent mener at varigheten på møtene er grei, mens bare 11 prosent mener de varer for lenge.

Allmøter våren 2018

Også for våren legger vi allmøtene i etterkant av styremøtene. Hensikten er å presentere ferske nyheter fra styremøtene. Datoene er:

8. februar

styremøte

9. februar

allmøte

8. mars

styremøte

16. mars

allmøte

18.-20. april

styremøte og -seminar

25. april

allmøte

7. juni

styremøte

8. juni

allmøte

BEDRE INFORMASJONSFLYT 

NHHs interne kommunikasjon skal være tilgjengelig for alle, pålitelig, forutsigbar og til rett tid. 

Allmøtene er en viktig kanal for internkommunikasjon ved NHH. De er en videreføring av allmøtene som administrasjonen har hatt de siste årene. Møtene er også en arena for at ansatte kan treffes på tvers av institutter og avdelinger. Kaffekvarteret i forkant av hvert møte er viktig.

Allmøtene er ett av flere tiltak for å bedre informasjonsflyten ved NHH. Nå er også protokoller og dagsordener fra utvalgsmøter lettere tilgjengelig på Paraplyen. I mandatet til Utdanningsutvalget er informasjonsflyt og kommunikasjon fra utvalget videre ut i organisasjonen, med.  

Les mer om intern kommunikasjon på NHH

Flere interne nyheter