Lisbeth Berge i resepsjonen

14. mars 2017 09:48

(oppdatert: 14. mars 2017 09:59)

Lisbeth Berge i resepsjonen

Lisbeth Berge er midlertidig ansatt som resepsjonist ved NHH ut oktober 2017. - Det jeg liker aller best er nok den sosiale biten: å yte service og prate med folk. Jeg synes også det er spennende og lærerikt å prøve meg på nye arbeidsoppgaver, sier hun.

Hvilke oppgaver arbeider du med?

- Først og fremst har jeg ansvar for sentralbordet og videreformidler telefoner. Jeg tar imot og veileder gjester og andre som henvender seg i luken. Oppgavene strekker seg fra å bestille drosje, levere ut plaster og hodepinetabletter, berolige studenter som har havnet i stressende situasjoner til å hanke inn gjenglemte ting fra busser. Jeg tar imot og sender all utgående post fra NHH, og mottar og formidler pakker og blomster som kommer hit.

I tillegg har jeg ansvar for utleie av rommene på Hatleberg som NHH har, og for barnehageplassene NHH disponerer i Blokksberg Barnehage. Har jeg ledig tid, hjelper jeg Kommunikasjons- og markedsavdelingen med forefallende oppgaver, som å bestille hotell og flybilletter, og å sende ut materiell til skolebesøkene. Jeg har også jobbet litt i forhold til JobbNorge for HR-avdelingen, og jeg har bistått eksamenskontoret og internasjonalt kontor. Nå er jeg også i gang med arkivering.

Hva liker du med stillingen?

- Jeg liker godt at dagen er full av varierte arbeidsoppgaver, og jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb - og til å møte de hyggelige kollegene mine og studentene.

Bakgrunn

Lisbeth begynte ved NHH i februar 2016 gjennom NAV-tiltaket Back to business, og ble ansatt ved NHH fra november 2016.

Da Lisbeth sluttet i Posten etter 27 år, hadde hun en midlertidig stilling på regnskapskontoret hos Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi. Etter det arbeidet hun et år på kontoret hos Lyssand Treindustri og på kontoret i en bedrift innen håndverksfaget. Hun har tatt etterutdanning som advokatsekretær og kurs i regnskap.

Flere interne nyheter