Valget: midlertidig ansatte

16. mai 2017 14:56

(oppdatert: 16. mai 2017 15:03)

Valget: midlertidig ansatte

De siste fire kandidatene som stiller til valg til NHHs styre, er nå på plass: Malin Arve (FOR), Oddmund Berg (SAM), Ole-Petter Moe Hansen (FOR), og Walter Pohl (FIN). De er kandidater for gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fra denne gruppen skal det velges ett styremedlem og to varamedlemmer.

Les tidligere sak på Paraplyen (11. mai 2017): Kandidater til styret

Flere interne nyheter