Styrekandidater fagstab

23. mai 2017 11:00

(oppdatert: 23. mai 2017 12:22)

Styrekandidater fagstab

Her er omtaler av de åtte kandidatene som stiller til valg i gruppen fast ansatte i vitenskapelig stilling. De åtte er: Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Iver Bragelien, Aksel Mjøs, Linda Orvedal, Frode Sættem, Karin Thorburn og Stein Wallace.

TOR W. ANDREASSEN

Stilling: professor
Institutt: strategi og ledelse
Utdanning: NHH Sivøk, BI MSc, PhD Stockholm University – school of business.
Forskningsfelt: markedsføring/tjenester/innovasjon

Hvorfor velge Tor?
Jeg har erfaring fra lederstillinger i næringslivet. I mange år var jeg ved BI hvor jeg også var instituttleder (5 år) og associate dean for et masterprogram (8 år). Ved NHH leder jeg SFIen Center for Service Innovation (CSI) (2013–) og NHHs Vårkonferanse (2014–). Sitter i styret på Karlstad Business School. Jeg har ved flere anledninger jobbet eller hatt forskningsopphold i utlandet. Jeg kan vise til forsknings- og ledererfaring og resultater.

Mette Bjørndal

Stilling: professor
Institutt: foretaksøkonomi 
Utdanning: siviløkonom, Dr. oecon., NHH
Forskningsfelt: management science, energiøkonomi

Hvorfor velge Mette?
Jeg ønsker å bidra til å forbedre forskning og undervisning ved NHH, og NHHs synlighet i samfunnet. Vi bør utvikle flere spissområder på internasjonalt toppnivå, spesielt i bedriftsøkonomi. Vi bør utnytte det at vi har glimrende studenter og ta i bruk mer studentaktive undervisningsmetoder. Jeg tror dette vil gjøre NHHs studentmiljø enda mer attraktivt. Jeg har lang erfaring fra NHH og utdanningssektoren, samt eksterne styrer, og jeg ønsker å gjøre mitt beste for NHH.

Iver Bragelien

Stilling: førsteamanuensis, programdirektør MØST
Institutt: foretaksøkonomi 
Utdanning: Siv.øk., HAE, Dr. oecon.
Fagfelt: økonomisk styring

Hvorfor velge Iver? 
Jeg bidrar gjerne til å gjøre NHH til en enda bedre handelshøyskole, ved at vi videreutvikler studieprogrammene (for eksempel det internasjonale tilbudet på master), satser både på større forskningsprogram og forskning i mindre grupper og sørger for effektiv faglig og administrativ organisering. Jeg er nå vara til NHHs styre og har tidligere blant annet erfaring som dekan for masterutdanningen og leder for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.       

AKSEL MJØS

Stilling: førsteamanuensis
Institutt: finans
Utdanning: Dr. oecon. NHH 2007, MSc London Business School 1995, AFA 1990
Forskningsfelt: corporate finance, banking, empirisk og teoretisk   

Hvorfor velge Aksel? 
Eg er engasjert av korleis NHH skal sikra og vidareutvikla sin posisjon som eit attraktivt val for dei beste studentane og dei beste fagfolka. I styret vil eg trekkja på omfattande styrekompetanse frå mange år i m.a. Kavli, Norwegian Hull Club og Haraldsplass. Eg har dessutan næringslivserfaring, m.a. frå Morgan Stanley, DNB og samarbeidet med Norske Finansanalytikeres Forening. Deltaking i Stiftelseslovutvalet, og no som leiar av Kapitaltilgangsutvalet, har og gjeve god forståing av offentlege arbeidsprosessar.

Linda Orvedal

Stilling: førsteamanuensis
Institutt: samfunnsøkonomi
Utdanning: siv.øk. NHH, HAE, Dr. oecon.
Forskningsfelt: samfunnsøkonomi, internasjonal handel og næringsøkonomi

Hvorfor velge Linda?
NHHs organisasjon og ledelsesstruktur er i endring, og derfor vil det være viktig med styremedlemmer som har god forståelse og kjennskap til hele NHH. Jeg håper min erfaring bl.a. som dekan for bachelorutdanningen og min kjennskap til NHH gjennom mer enn 35 år, vil være verdifull. Videre tror jeg erfaring fra andre styrer slik som 16 år i Folketrygdfondets styre og 8 år i styret for Meteorologisk Institutt samt erfaring som sjeføkonom i Konkurransetilsynet vil være nyttig.

Stikkord for mitt engasjement er: Gode studieprogram, relevant forskning av høy kvalitet og at NHH ivaretar sitt samfunnsansvar.

Frode Sættem

Stilling: professor, instituttleder
Institutt: foretaksøkonomi
Utdanning: siviløkonom HAE, Dr. oecon.
Fagfelt: bedriftsøkonomisk analyse, finans 

Hvorfor velge Frode? 
Med lang fartstid og etter nærmere åtte år som instituttleder kjenner jeg NHH godt. Høyskolen kjennetegnes av faglig tyngde og vår styrke er at medarbeidere og studenter har et sterkt engasjement for skolen. Dette må vi bygge videre på! Vi må sette ambisiøse mål og ta strategiske grep som hjelper oss i å bli enda bedre innen forskning, utdanning, formidling og samfunnskontakt. For å realisere våre ambisjoner er vi avhengige av godt samspill. Jeg vil derfor vektlegge gode prosesser og godt samarbeid mellom styret, rektoratet, instituttene, administrative avdelinger, ansatte og studenter.         

Karin Thorburn                                    

Stilling: professor
Institutt: finans
Utdanning: PhD in financial economics from Stockholm School of Economics
Forskningsfelt: corporate finance

Hvorfor velge Karin? 
Jeg bryr meg oppriktig om NHH og ønsker å bidra til å styrke NHHs posisjon som ledende handelshøyskole. Jeg har tilbragt største delen av karrieren ved en topp handelshøyskole i USA og har vært medlem av Hanken’s International Advisory Board. Åtte år ved NHH har gitt meg et godt grunnlag for å se NHHs styrker og svakheter fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Jeg tror jeg kan bidra til at NHH lykkes i en verden i rask endring. 

Stein Wallace

Stilling: professor
Institutt: foretaksøkonomi
Utdanning: Dr.scient. fra Universitetet i Bergen
Forskningsfelt: logistikk, energiplanlegging, beslutninger under usikkerhet       

Hvorfor velge Stein?
Before NHH I held professorships at Lancaster University Management School and The Chinese University of Hong Kong. I have also spent full years in Seattle, Grenoble and Chengdu. My international scientific network is substantial, and I understand quite well the international academic world.

Most of our students will be operating in an international environment. It is therefore of great importance that NHH reflects this in its outlook as well as faculty. I will therefore promote the international and scientific sides of the organization, making sure we remain the leading business school in the country.  I think this is our greatest challenge in the years to come; we need to be outward-looking.

Presentasjoner av de andre kandidatene kommer på norsk og på engelsk.

Les mer om valget

Flere interne nyheter