Plan for forskningskommunikasjon

22. mai 2017 09:20

(oppdatert: 22. mai 2017 09:24)

Plan for forskningskommunikasjon

Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning vedtok en ny plan for NHHs forskningskommunikasjon i slutten av april. Planen legger opp til at ledelsen ved instituttene forplikter seg til å bidra mer aktivt inn i arbeidet enn tidligere.

Konkrete prioriteringer skal skje i dialog med instituttledelse og nytt rektorat.

Planen er nå satt i verk.

Mål for forskningskommunikasjon

Utgangspunktet for planen er at NHH skal beholde og styrke posisjonen som Norges ubestridte ledende handelshøyskole.

Følgende tre prioriteringer innen forskningskommunikasjon skal støtte dette:

1: Øke synlighet for NHH-forskere/forskning nasjonalt og i Oslo-området.

2: Bygge opp nye NHH-profiler i samfunnsdebatten.

3: Etablere system rundt internasjonal forskningskommunikasjon.

De prioriterte kanalene er media, forskning.no og NHHs egne kanaler inkludert sosiale medier.

Planen fokuserer på allmennrettet formidling ut mot større publikumsgrupper og omfatter ikke brukerrettet formidling eller formidling på konferanser eller andre møtearenaer.

Les mer om Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning på nhh.no

Les planen for forskningskommunikasjon

Flere interne nyheter