NOKUTs spørreundersøkelse fagstab

19. juni 2017 09:23

NOKUTs spørreundersøkelse fagstab

NHH har lav svarprosent på NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse. Alle som ikke har svart, får en påminnelse på epost i dag 20. juni. Det tar deg ti minutter tilsammen å svare på undersøkelsene. Undersøkelsene stenger 30. juni.

Se hvordan instituttene på NHH ligger an

Se oversikt over NHH i forhold til UH-sektoren i Norge

Fra Nokuts underviserundersøkelse 2016.
Fra Nokuts underviserundersøkelse 2016.

NIFUs Tidsbruksundersøkelse dreier seg om en skjønnsmessig fordeling av arbeidstiden på ulike aktiviteter. Undersøkelsen er tett knyttet til den nasjonale FoU-statistikken. Informasjon om tid brukt til FoU i kalenderåret 2016 for ansatte i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren er helt sentralt for å beregne ressursinnsatsen til FoU.

NOKUTs Underviserundersøkelse består av spørsmål om blant annet undervisning, studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og eksamens- og vurderingsformer. Målet med denne undersøkelsen er å gi et representativt bilde av faglig ansattes vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til stor hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Mandag 22. mai får alle vitenskapelig ansatte tilsendt en e-post med en personlig lenke til spørreundersøkelsen. Det er viktig å ikke videresende lenken til andre, da den er unikt knyttet til respondentenes egen besvarelse. 

Høy svarprosent er viktig

Kvaliteten på resultatene fra undersøkelsene avhenger av en høy svarprosent. NOKUT, NIFU og NHH oppfordrer derfor alle som til å svare på undersøkelsene. 

Kontakt

Kontakt Lene Baldersheim på Seksjon for utredning og kvalitetssikring, Studieadministrativ avdeling, hvis du spørsmål eller kommentarer.

Flere interne nyheter