Kandidater til styret

11. mai 2017 13:25

(oppdatert: 11. mai 2017 14:27)

Kandidater til styret

Nominasjonsfristen for valget til styret ved NHH er nå utløpt, og her er en oversikt over de nominerte fra de ulike ansattgruppene. Kandidatene vil bli nærmere presentert på Paraplyen i god tid før valget, som er 7. og 8. juni 2017.

Fast ansatte i vitenskapelig stilling

Følgende personer er foreslåtte som kandidater til styret ved NHH for gruppen av fast ansatte i vitenskapelig stilling (tilfeldig rekkefølge):

Tor Andreassen 
Mette Bjørndal
Iver Bragelien
Aksel Mjøs
Linda Orvedal
Frode Sættem
Karin Thorburn
Stein Wallace

Tre styremedlemmer og fire varamedlemmer skal velges fra denne gruppen.

Teknisk-administrativt ansatte 

Følgende personer er foreslått som kandidater til styret ved NHH for gruppen av ansatte i teknisk-administrativ stilling (tilfeldig rekkefølge):

Lene Krogh Baldersheim
Janina Ramona Fetzer
Astrid Foldal
Ann-Mari Haram
Astri Inga Kamsvåg
Marita Kristiansen 
Kjetil Sudmann Larssen
Hallvard Lyssand
Arild Schanke
Vigdis Nilsen Skjævestad
Kristin Reichel Teigland
Gro Tufte
Monica Nielsen Øen
Norunn Johanne Økland

Ett styremedlem og to varamedlemmer skal velges fra denne gruppen.

Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling

Ved nominasjonsfristens utløp var det ikke innkommet tilstrekkelig mange forslag på kandidater fra gruppen av midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling til at valget kan gjennomføres. Fristen for å nominere kandidater fra denne gruppen er derfor forlenget til mandag 15. mai. 

Les tidligere sak om årets valg (26. april 2017): Valg av interne styremedlemmer

Flere interne nyheter