Einar Hope fyller 80 år

Einar Hope

22. mai 2017 15:29

(oppdatert: 23. mai 2017 10:48)

Einar Hope fyller 80 år

Professor emeritus Einar Hope fyller 80 år 13. juli 2017, og i den anledning inviterer NHH til et faglig symposium  i dag, 23. mai. Seminaret er åpent for alle. Sted: Auditorium Jan Mossin. Tid: kl. 13.

Einar Hope ble siviløkonom 1962, tok licensiatgraden, var vitenskapelig assistent, og førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi fra 1967 til 1976. Under forskningsopphold ved University of Minnesota og University of Cambridge startet oppbyggingen av et imponerende internasjonalt nettverk.  

Einar Hopes forskningsinteresse har vært og er anvendelse av økonomisk teori. Han tiltrådte som direktør for det nystartede Industriøkonomisk Institutt i Bergen i 1976, og fra 1978 som forskningssjef ved NHHs Senter for Anvendt Forskning (SAF). Han bygget dette opp til å bli ledende i Norge på anvendt økonomisk administrativ forskning, senere under navnet Stiftelsen for Samfunns og Næringslivsforskning AS (SNF).

SNF har vært og er bærende i NHHs forskning, og fremheves spesielt for at senteret lykkes med å la anvendt forskning or næringskontakt bidra til spennende grunnforskning. Et eksempel bør være innflytelsen som ideer og forskning fra NHH/SNF fikk for energiloven i 1990. På den tiden mente mange toneangivende akademikere internasjonalt at liberalisering krevde privatisering for å virke, men markedsreformene som startet i Norge tok utgangspunkt i en sektor med hovedsakelig offentlig eierskap. Liberaliseringen virket, og reformene og erfaringene siden spredd seg og gitt viktig læring og impulser i en sektor som trengte endring i Europa og ellers i verden.

I 1999 tiltrådte Einar Hope som første innehaver NHHs gaveprofessorat i energiøkonomi fra Statoil. Der fortsatte han sin betydningsfulle forskning og formidlingsinnsats innen energi og ressursøkonomi. Han pensjonerte seg i 2004 uten at dette reduserte aktivitet eller forskningsinnsats. Eksempler er hans mangeårige innsats for International Association for Energy Economics (IAEE) hvor han var president i 2010. Da Einar ledet IAEEs internasjonale konferanse ved NHH i 2016 med 600 deltakere ble det både IAEEs største internasjonale konferanse noensinne – ikke dårlig når den største medlemsforeningen er i USA – men også NHHs største konferanse noensinne. Einar hadde ansvar for og etablerte kurset administrering av naturressurser på NHHs MBA sommerskole.

Den faglige interessenen startet med næringsøkonomi og konsentrerte seg etter hvert om konkurranse- og energiøkonomi. Han bygget opp og ledet et forskningsmiljø på markedsbasert organisering av kraftmarkedet ved SNF og resultatene fra denne forskningen som ble så betydningsfulle for dereguleringen av energisektoren fra 1991 og fremover.

Men Einar Hope’s virke har spent videre enn til NHH-miljøet. Han var konkurransedirektør i årene 1996-1999 og videreførte arbeidet med overgangen fra prisdirektorat og pristilsyn til et faglig basert og samtidig praktisk orientert arbeid for å fremme konkurranse i Norge. Han har gitt betydningsfulle og langvarige bidrag i styrer, råd og utvalg på flere felt, for eksempel som medlem av Statens Banksikringsfond under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet.

Alle som møter Einar slås av møtet med en varm og engasjert vestlending. Han er glad i å være ute, og har nettopp fått litt sol faktisk. Om han ikke har vært med brødrene sine for å få sau ned fra fjellet, så har han møtt studenter eller kolleger som har fått inspirasjon, ideer, retning og pågangsmot. Han er provoserende glad og sterk. At han har vært ute en vinternatt og tatt noen tøffe tak kan man bare forestille seg, for han merkes ikke av motstand eller anstrengelser. Det er bemerkelsesverdig - man kan jo tenke seg at det ikke har vært bare søndagsskole og konsensus når en arbeider med industripolitikk, deregulering, konkurranse, eller gjenstart på banksektor i krise. At han utelukkende omtales med varme etter en slik karriere kan jo være et mysterium for en som ikke har møtt ham.

Einar Hope ble utnevnt til Ridder av 1ste klasse av Den Kongelig Norske Sankt Olavs Orden i 2007 for sitt samfunnsgavnlige virke, der en vektla hans innsats for anvendt forskning, hans bidrag til forståelsen av elektrisitetsmarkedenes virkemåte, og for utviklingen av en god konkurransepolitikk. I forkant av hans åttiårsdag 13. juli får Einar oppmerksomhet gjennom et faglig symposium 23. mai.

Last ned boken "Studier i konkurranse- og energipolitikk" skrevet av Einar Hope

Les tidligere nyhetssaker på Paraplyen om Einar Hope:

Einar Hope 70 år (2007)

Einar Hope hedret av NHH (2004 da han gikk av med alderspensjon)

Ridder Hope (2008 da han ble tildelt St Olavs Orden)

Flere interne nyheter