Brukergrupper er klare

15. mai 2017 14:08

(oppdatert: 15. mai 2017 14:32)

Brukergrupper er klare

Nå er to av brukergruppene i forbindelse med rehabiliteringen klare: én med representanter for instituttene og én for sentraladministrasjonen. Arbeidsmiljøutvalget har allerede etablert en undergruppe, og Studentforeningens brukergruppe er godt i gang med arbeidet sitt.

Institutter

Arbeidsgruppen for utforming av arbeidsplasser i 'instituttetasjer' i Høyblokken består av:

- Nils Friewald, FIN
- Anita Meidell, RRR
- Sigrid Lise Nonås, FOR
- Ingrid Sæthre, IRRR, inst. adm.
- Kristin Teigland, FOR, adm. sjef
- Gunnar Christensen, viserektor (SOL)

Sentraladministrasjonen

Arbeidsgruppen for utforming av arbeidsplasser for sentraladministrasjonen i Hovedbygget (ikke Høyblokk):

- Martha Lehmann-Røed, HR-avd.
- Gro Tufte, NHHE
- Kine Robertsen, Seksjon for utveksling og internasjonalisering
- Marita Kristiansen, Studieadministrativ avdeling
- Heidi M. Sund, Seksjon for opptak
- Trude Gudmundset, Servicesenteret

Begge gruppene ovenfor begynner arbeidet sitt nå og skal ha sitt første møte i mai/juni. 

Arbeidsmiljøutvalgets undergruppe 

- Elise Kongsvik, fungerende HR-sjef
- Jøril Mæland, instituttleder FIN
- Per Manne, hovedverneombud
- Marianne Stople, HMS-ansvarlig
- Charlotte Rundhovde, tillitsvalgt

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget ved NHH på nhh.no

Gå til samlesiden for rehabiliteringsprosjektet

Flere interne nyheter