Bronsesvampen til Eirik Sjåholm Knudsen

16. mai 2017 15:39

(oppdatert: 18. mai 2017 12:58)

Bronsesvampen til Eirik Sjåholm Knudsen

Undervisningsprisen Bronsesvampen våren 2017 går til Eirik Sjåholm Knudsen for kurset SOL040, Strategisk ledelse, for hans dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som han har levert over forventning. Prisen ble overrakt på 17. mai-frokosten som studentforeningen arrangerte.

Fra overrekkelsen av Bronsesvampen på 17. mai-frokosten.

Fagutvalget i NHHS skriver i begrunnelsen sin: 

"Bronsesvampen ble første gang delt ut i 1972 for å gi en påskjønnelse til forelesere som i studentenes øyne har gjort en ekstraordinær god innsats i undervisningen på bachelor. I dette semesteret har vi gleden av å tildele Eirik Sjåholm Knudsen prisen for kurset SOL040, Strategisk ledelse, for sin dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som han har levert over forventning. 

Hederlig omtale

Det er mange som har gjort en god jobb, og i tillegg til bronsesvampen, ønsker vi å gi hederlig omtale til to som også skiller seg ut: Beate Sandvei for kursene SPA11 og SPA12, samt Trond Bjørnenak for hans kurs BED040.

Mottakeren av dette semesterets bronsesvamp er en fremragende foreleser som viser stort engasjement for faget sitt. Knudsen får masse skryt for å ha god kontakt med studentene og lykkes med å inkludere dem til dialog i sine forelesninger i Aud Max, som kan sies å være en bragd i seg selv.  For å sitere to studenter: ”Han er flink til å få studentene aktivisert ved at de diskuterer seg imellom, før han gir mulighet til å svare. Dette gjør det enklere å rekke opp hånden, i tillegg til at det vekker engasjement blant oss” og ”Han har virkelig åpnet opp øynene for 3. kull med tanke på å velge strategiprofil på master.”

Det trekkes frem som særdeles positivt at hans undervisningsopplegg legger til rette for å bedre studentenes kommunikasjonsferdigheter, og det blir poengtert at ikke-karakterbasert vurdering kan hjelpe studentene å løsrive seg fra de trygge rammene og åpner for å tenke kreativt. Det er ingen tvil om at Knudsen har gjort en fremragende innsats med kurset sitt, og har vist seg vel fortjent med denne vårens pris. 

Flere interne nyheter