Undervisningspris til Tina Søreide

23. juni 2017 09:48

Undervisningspris til Tina Søreide

"Vi er stolt av å gi årets pris til Tina Søreide for hennes arbeid, spesielt i kurset Corruption - Incentives, Disclosure and Liability. Hun viser bred kunnskap og stor entusiasme for sitt emne, og formidler faget til sine studenter på en eksemplarisk måte", skriver Fagutvalget i NHHS i begrunnelsen sin.

Foto: NHHS/Niusha Baradaran
Foto: NHHS/Niusha Baradaran

"Tina Søreide viser stor dedikasjon til kurset sitt gjennom vå bringe inn dyktige gjesteforelesere, samt organisere ekskursjoner for studentene slik at de får en praktisk opplevelse av korrupsjon som fagfelt. Hun er lojal og opptatt av studentenes velvære og læring, og viser dette gjennom en kontinuerlig innsats for å forbedre kurset hennes og studentenes læringsutbytte."

Professor Tina Søreide fikk overrakt prisen på avslutningsseremonien 16. juni. 

Masterstudentenes pris for fremragende innsats er en utmerkelse som gis for å bemerke forelesere som har gjort en ekstraordinær innsats i læringen på masternivå ved NHH. Prisen utgis årlig av Fagutvalget i studentforeningen til et individ nominert av studentene gjennom studieåret.

Les mer om kurset Corruption - Incentives, Disclosure and Liability.

Tidligere prisvinnere

2016: Francisco Santos 
2015: Karin Thorburn
2014: Linda Nøstbakken
2013: Hans Jarle Kind
2012: Karl Ove Aarbu
2011: Stig Tenold
2010: Lasse Lien
2009: Ola Grytten
2008: Øystein Thøgersen

Flere interne nyheter