Saker til styremøtet 8. juni

7. juni 2017 13:46

(oppdatert: 7. juni 2017 14:14)

Saker til styremøtet 8. juni

Det avtroppende NHH-styret skal ta viktige beslutninger for NHHs fremtidige organisering torsdag 8. juni: organisering under ny ledelsesmodell og organisering under prorektor for utdanning, hvem som blir prorektorer, opprettelse av en stilling som direktør for funding og etablering av Institutional Review Board.

Parallellspråkprosjektet skal også legges frem for styret 8. juni.

Dette er noen av sakene som NHH skal behandle på styremøtet 8. juni. En del av sakene er unntatt offentlighet.

Nesten hele NHH-styret blir nytt fra og med 1. august 2017. Bare ett av styremedlemmene, Aase Aamdal Lundgaard som er partner i Deloitte Norge, fortsetter. Imidlertid er både Mette Bjørndal, Malin Arve og Arild Schanke som sitter i det nåværende styret, på gjenvalg.

Last ned styrepapirene (pdf)

Valg av interne styremedlemmer foregår i dag og i morgen. Stem her!

Les nyhetssak om de nye eksterne styremedlemmene

Flere interne nyheter