Gjennomføringen av valget

2. juni 2017 12:59

(oppdatert: 2. juni 2017 13:20)

Gjennomføringen av valget

Valget til styret ved NHH er åpent fra onsdag 7. juni kl. 00.00 og til torsdag 8. juni kl. 13.00 2017. Det er et elektronisk valg. Når du stemmer, rangerer du alle kandidatene i rekkefølge, eller så mange kandidater som du ønsker å rangere.

Gå til valgportalen for å stemme og velg Norges Handelshøyskole som din tilhørighet. Innlogging skjer gjennom Feide, med samme brukernavn og passord som ved NHH.

Valget gjennomføres som preferansevalg. Når du stemmer, rangerer du alle kandidatene i rekkefølge, eller så mange kandidater som du ønsker å rangere.

Du er best tjent med å følge din oppriktige mening når du rangerer kandidatene, og du bør rangere alle kandidatene, eller så mange som mulig.

Slik fungerer et preferansevalg

(Forenklet fremstilling) Hver velger har en stemme, og stemmer automatisk på den kandidaten som er rangert øverst på velgerens liste.

Deretter blir kandidater som ikke har mulighet til å bli valgt inn i styret eliminert, en etter en. Hver gang en kandidat blir eliminert strykes navnet fra alle velgernes lister, og kandidatene bak rykker opp en plass. Dette fortsetter så lenge det er flere kandidater enn det er plasser i styret. Deretter er den eller de gjenværende kandidaten(e) valgt. Rekkefølgen kandidatene ble eliminert i, blir brukt til å peke ut varamedlemmene til styret.

Hvis det er nødvendig med kjønnskvotering, må prosedyren modifiseres noe.

Derfor rangerer du alle kandidatene

Hvorfor skal jeg rangere alle kandidatene, når jeg bare har en stemme?

Du reduserer ikke sjansene for din favorittkandidat ved å rangere flere kandidater bak ham eller henne.

Hvis alle de kandidatene du har rangert blir eliminert, har du ingen innflytelse på hvem av de gjenværende som blir valgt.

Når det skal avgjøres hvem som skal elimineres først, så ser man på hele listene til alle velgerne. Du får større innflytelse på hvem som blir eliminert når du har rangert flere kandidater.

ikke stem 'taktisk'

Bør jeg stemme taktisk, og sette opp en jeg tror kan bli valgt øverst, i stedet for den jeg egentlig ønsker skal bli valgt?

Nei, det er ingen grunn til å stemme taktisk. Hvis din egentlige favoritt har liten støtte blant andre, vil hun eller han bli eliminert før plassen(e) i styret blir besatt, og din stemme vil uavkortet gå til neste person på din liste.

Spørsmål i forbindelse med valget kan sendes til valgstyret@nhh.no

Les tidligere relaterte saker 

Paraplyen 23.-24. mai 2017:
Styrekandidater midlertidig ansatte i fagstab

Styrekandidater administrasjonen

Styrekandidater fagstab

Flere interne nyheter