Disse blir styremedlem

8. juni 2017 15:21

(oppdatert: 8. juni 2017 15:41)

Disse blir styremedlem

Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve og Marita Kristiansen blir ansattrepresentanter i NHHs styre. Dette er resultatet av valget av interne styremedlemmer som har blitt gjennomført de siste to dagene.

Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve og Marita Kristiansen blir ansattrepresentanter i NHHs nye styre.
Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin Arve og Marita Kristiansen blir ansattrepresentanter i NHHs nye styre.

Vitenskapelig ansatte i fast stilling

Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem
(alfabetisk rekkefølge) 

Varamedlemmer i rangert rekkefølge: 
Aksel Mjøs 
Karin Thorburn
Iver Bragelien
Linda Orvedal

Vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling

Malin Arve

Varamedlemmer i rangert rekkefølge:
Ole-Petter Hansen
Oddmund Berg

TA-Ansatte 

Marita Kristiansen 

Varamedlemmer i rangert rekkefølge:
Hallvard Lyssand
Gro Tufte

Gjennomføringen av valget (Paraplyen, 2. juni 2017)

Flere interne nyheter