Sentrale lønnsforhandlinger 2017

11. juli 2017 10:16

Sentrale lønnsforhandlinger 2017

De sentrale lønnsforhandlingene i Staten er avsluttet. Årets oppgjør viderefører to tariffavtaler for ansatte i Staten; én for medlemmer av Akademikerne og én for medlemmer av LO Stat, YS Stat og UNIO. Uorganiserte vil følge den siste.

Utdrag av sentrale endringer som gjelder for medlemmer av LO stat (Parat), Unio (Forskerforbundet og Utdanningsforbundet), YS stat (Parat) og uorganiserte:

  1. Det er gitt et generelt lønnstillegg på 0,33% på hovedlønnstabellen med virkning fra 1.5.2017.
  2. Alle som er innplassert i lønnsramme 02 er løftet med ett trinn fra 1.5.2017.

Lønnen for juli vil bli utbetalt etter ny lønnstabell, med etterbetaling for mai 2017.

Utdrag av sentrale endringer som gjelder for medlemmer av Akademikerne:

1. Hovedlønnstabellen med lønnstrinn er avviklet og årslønn oppgis nå kun i kroner. Teknisk sett blir ikke dette endret før etter lokalt lønnsoppgjør.

2. Det ble ikke gitt generelle lønnstillegg.  Eventuelle tillegg blir gitt i lokale lønnsforhandlinger, se nedenfor.

Lokale lønnsforhandlinger (2.5.1 og 2.5.2.)

Medlemmer av LO Stat, YS Stat, UNIO og uorganiserte

Det er avsatt 0,8% av lønnsmassen for denne gruppen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli 2017.

Medlemmer av Akademikerne
Det er avsatt 0,85% av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.10.2017.

Lokale lønnsforhandlinger skal være gjennomført innen 31.10.2017 for alle ansatte.

HR avdelingen vil komme tilbake med mer informasjon om det lokale lønnsoppgjøret over ferien.  Les mer om lønnsoppgjøret

Har du spørsmål til lønnsoppgjøret, send epost til Sylvi Larsen på HR-avdelingen.

Flere interne nyheter