Minnepris til Einar Breivik

16. januar 2017 09:18

(oppdatert: 16. januar 2017 09:37)

Minnepris til Einar Breivik

Odd Nordhaugs minnepris for beste artikkel publisert i Beta i 2015-16 gikk til professor Einar Breivik ved Institutt for strategi og ledelse. Juryen la spesielt vekt på at vinnerartikkelen var fremragende ut fra et kritisk og utforskende perspektiv.

19 artikler var nominert. Under FIBE-konferansens middag tidligere tidligere i januar ble Odd Nordhaugs minnepris utdelt for andre gang. 

Prisen gikk til Einar Breivik for artikkelen: Relationship Age: - Abundance of Meaning or Just a Point in Time. Beta 01, 2016.

juryen

Jurien som valgte den beste artikkelen, som ble publisert i Beta i tidsrommet 2015-2016, besto av

- professor Ole Gjølberg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
- professor Gro Ladegård, Høyskolen Kristiania
- førsteamanuensis Erik Døving, Høyskolen i Oslo

Jurien la spesielt vekt på at Einar Breivik hadde publisert en framragende artikkel ut fra et kritisk og utforskende perspektiv.

teori og analyse

Tidsskriftet Beta - Scandinavian Journal of Business Research har en viktig og sentral rolle når det gjelder publisering av vitenskapelige artikler innenfor bedriftsøkonomisk teori og analyse. Med andre ord, målet er formidling av ny, forskningsbasert kunnskap og innsikt.

Om prisen

For å øke tidsskriftets rennommé og synlighet utdeles Beta-prisen – Odd Nordhaugs minnepris – annet hvert år. Prisen er på kr 20 000. Den er gitt av Institutt for strategi og ledelse ved NHH og er opprettet i samarbeid med tidsskriftet Beta.

Odd Nordhaugs minnepris er opprettet for å hedre den store innsatsen Odd Nordhaug (1953–2013) gjorde for forskning generelt og for formidling av skandinavisk forskning spesielt. Odd Nordhaug var professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, og han var gjennom mange år redaktør av Beta.

Odd Nordhaugs minnepris blir gitt til en artikkel som er publisert i Beta og som kjennetegnes ved godt faglig håndverk med solid forankring i vitenskapelig metode og foreliggende forskning. For å komme i betraktning for prisen, kreves det at artikkelen er interessant for fagfeller utover eget fagområde, og at den kjennetegnes ved klar og god formidling.

Relationship Age: - Abundance of Meaning or Just a Point in Time (Idunn)

Flere interne nyheter