Lettere å finne studentlister

31. januar 2017 10:46

(oppdatert: 31. januar 2017 12:34)

Lettere å finne studentlister

Kursansvarlige og forelesere kan nå bruke modulen Fagpersonweb i Felles studentsystem (FS) for å finne lister og bilder av studentene som skal delta på et kurs. For å kunne sjekke hvem som er tilstede, er Fagpersonweb et nyttig hjelpemiddel.

Maj-Brit Iden i Studieadministrativ avdeling bistår gjerne med Fagpersonweb.
Maj-Brit Iden i Studieadministrativ avdeling bistår gjerne med Fagpersonweb.

Fagpersonweb er en modulbasert webapplikasjon som kan brukes av kursansvarlig/foreleser for å finne studentlister og studentbilder på sine emner. Som en del av semesterregistreringen må studentene akseptere at bilder av dem brukes i undervisningsøyemed, og de har full anledning til å reserve seg.

Fagpersonweb kan brukes fra telefon, nettbrett og PC. Det er også mulig å sende e-post til studentene via fagpersonweb. Vær i så fall oppmerksom på at disse arkiveres i Fellesstudentsystem (FS).

Kontakt

Ta kontakt med Maj-Brit iden, maj-brit.iden@nhh.no dersom du ønsker å prøve Fagpersonweb. Husk å oppgi emnekode i henvendelsen.

Bruk feide-pålogging for å logge på 

Flere interne nyheter