Janina blir på The Choice Lab

18. januar 2017 10:23

Janina blir på The Choice Lab

Janina Fetzer er ansatt i et nytt engasjement som seniorkonsulent ved Forskningsadministrativ avdeling og The Choice Lab. Engasjementet varer ut året, og det er mulighet for fast ansettelse.

Janina skal koordinere forskningssenteret The Choice Lab. Dette omfatter blant annet:

- ansvar for administrativ oppfølging av senterets forskningsprosjekter 
- ansvarlig for møter, workshops og konferanser 
- kontakt og oppfølging av samarbeidspartnere fra universiteter og næringsliv i inn- og utland.

Hun skal også arbeide med profilering av forskergruppens virksomhet og koordinere senterets eksperimenter og følge opp senterets forskningsassistenter.

HvA liker du med jobben?

- Jeg har vært i stillingen siden februar 2016, så jeg vet hva jobben går ut på. Jeg trives svært godt i forsknings- og utdanningssektoren og spesielt i en internasjonal setting. Det skjer ting hele tiden på NHH og på The Choice Lab - nye prosjekter dukker opp nesten hver eneste dag - og det er utrolig spennende å jobbe med så flinke folk, sier Janina.

- Å være del av en så aktiv gruppe som The Choice Lab er veldig inspirerende. I stillingen kan jeg både trekke veksler på den erfaringen jeg så langt har tilegnet meg, samtidig som jeg har mulighet til å utvikle meg videre, legger hun til. 

Bakgrunn 

Janina begynte på NHH høsten 2015 i en midlertidig stilling i forbindelse med organsieringen av FIBE-konferansen 2016. 

Hun er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som prosjektkoordinator ved Goethe Universitet i Frankfurt, Tyskland. 

Flere interne nyheter