Ansattmobilitet i Europa?

9. januar 2017 15:40

(oppdatert: 9. januar 2017 15:43)

Ansattmobilitet i Europa?

Har du lyst og behov for å reise på ansattmobilitet i Europa? Alle NHH-ansatte har mulighet til å søke om Erasmus+ støtte til undervisnings- eller opplæringsopphold for å videreutvikle sin kompetanse.

Universität Mannheim
Universität Mannheim

NHH har en del stipendmidler igjen for 2016/2017 som må brukes opp før sommeren 2017. NHH oppfordrer derfor ansatte som ønsker å reise på ansattmobilitet til å undersøke hvilke muligheter som finnes.

- Jeg fikk en bedre forståelse av studieprogrammet, strukturene og prosessene deres. Å forstå perspektivet til partnerne våre er avgjørende for å sikre et godt dobbelgradssamarbeid. Jeg lærte også mye av å diskutere ulike tilnærminger til og løsninger på felles problemstillinger som vi møter i hverdagen, sier Kine Korsmo Robertsen ved Seksjon for utveksling og internasjonalisering. Kine var tidligere i høst på ansattmobilitet til Universität Mannheim for å styrke dobbelgradssamarbeidet mellom NHH og Mannheim.

For alle ansatte

Ansattmobilitet er et tilbud til alle ansatte, uavhengig av fagfelt eller administrativt arbeidsområde. Eksempler på ansattmobilitet som kan støttes er deltakelse på kurs eller workshops (deltakelse på konferanser støttes ikke), undervisning, organiserte 'staff training weeks' eller 'job shadowing'.

Stipendet fra Erasmus+ dekker rundt halvparten av kostnadene ved et mobilitetsopphold, og instituttet/avdelingen dekker resten.

Kan du eller en av dine ansatte dra nytte av et mobilitetsopphold, men er usikker på hvor eller hvordan du kan få det til? Seksjon for utveksling og internasjonalisering mottar av og til invitasjoner til ulike 'staff exchange weeks' som arrangeres av våre partneruniversitetet og vi sender disse videre til den aktuelle avdelingen/instituttet. Nylig har vi mottatt invitasjon fra Technische Universität Dresen.

NHH sitt nettverk av partnerskoler kan også aktivt brukes for å finne aktuelle institusjoner å reise til. I tillegg holder EAIE Academy kurs to ganger i året. Neste kurs vil holdes i Marseille i slutten av april.

Se tidligere sak om besøk på NHH fra Universität Konstanz (Paraplyen, august 2016): Mobilitet for TA-ansatte

Kontakt

Kontakt Merete W. Ånes som er NHH sin institusjonelle Erasmus-koordinator hvis du lurer på noe om ansattmobilitet.

Gå til siden om ansattmobilitet gjennom Erasmus+

Flere interne nyheter