Styremøtet 9. februar

9. februar 2017 09:37

(oppdatert: 9. februar 2017 10:09)

Styremøtet 9. februar

NHHs påtroppende styreleder, Kari Olrud Moen, deltar på deler av dagens styremøte der blant annet status for rektoransettelse står på dagsorden. Olrud Moen tiltrer 1. august. Hun er tidligere NHH-student og medlem av Advisory Board.

I forslaget til styrets beretning for 2016 står det: «2016 har vært et meget godt år for Norges Handelshøyskole. NHH er på god vei til å realisere sine mål for perioden 2014 – 2017.» 

Dette er noen av de andre sakene som styret skal behandle:

Tildelingsbrev for 2017
Årsregnskap 2016 
Gjennomgang av Institutt for strategi og ledelse
Sluttleveranser for skisseprosjektet for rehabilitering av NHHs hovedbygg (unntatt offentlighet)

Les sak på nhh.no om utnevnelsen av NHHs påtroppende styreleder: Kari Olrud Moen blir styreleder ved NHH

Les styresakene

Flere interne nyheter