Valgresultat SOL

Av Astri Inga Kamsvåg

6. desember 2017 09:12

Valgresultat SOL

Paul Gooderhem er gjenvalgt som leder ved Institutt for strategi og ledelse, og Sven Haugland blir nestleder. Med dette er det siste valget ved instituttene gjennomført. Startdato er 1. januar 2018.

strategi og ledelse

 
Instituttleder
Paul Gooderham
Nestleder  Sven Haugland
Undervisningsansvarlig Trond Vegard Johannessen
Instituttstyremedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte
Lasse Lien
Siv Skard
Inger Stensaker
Magne Supphellen (vara)
Kirsten Foss (vara)
Leif Egil Hem (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte Alexander Farestvedt Hem
Katrine Nødtvedt (vara)
Adminitrativt ansatte  Liz-Beth Lindanger
Elaine Pettersen (vara)

VIRKEPERIODE

Alle er valgt for perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2021 med unntak av vitenskapelig ansatte i midertidig stilling som er valgt for perioden er 1. januar 2018 – 31. juli 2018.

Flere interne nyheterValg ved instituttene

Fem av seks institutt har valgt ny instituttleder og nestleder, undervisningsansvarlig og instituttstyremedlemmer for de neste årene. Jøril Mæland, Jarle Møen, Beate Sandvei, Finn Kinserdal og Eirik Gaard Kristiansen blir instituttledere.