Styremøtet 7. desember

Av Astri Inga Kamsvåg

4. desember 2017 15:04

Styremøtet 7. desember

Budsjett 2018, status for arbeidet med NHHs strategi for perioden 2018-2021, rapport om rekruttering av studenter 2017 og planer for 2018 og ansettelse av prorektor for forskning (unntatt offentlighet) er noen av sakene på styremøtet 7. desember.

Andre saker som skal opp på møtet, er:
- plan for videre arbeid med alumni
- systematisk kvalitetsarbeid for utdanningen NHH
- mandat for prorektor for utdanning og prorektor for forskning
- mandat for Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning

strategiske prioriteringer

I 2018 vil NHH ha et handlingsrom for strategiske prioriteringer på tilsammen drøye 23 millioner. Dette inkluderer:

  • Opptrapping av alumniarbeidet: 1,5 millioner kr
  • Utdanningsteknologi og digitalisering av studieadm. prosesser: 4,4 millioner kr
  • MRR i Oslo: 2,6 millioner kr
  • Egenfinansiering og insentivmidler, forskningsprosjekter: 5,1 millioner kr
  • Kommunikasjons- og markedsaktiviteter: 0,8 millioner kr
  • Bygningsrelaterte forhold: 3,4 millioner kr

Les styrepapirene (PDF)

Les mer om styret ved NHH

Flere interne nyheter