Samling av aksjebrev

Av Siri P. Strandenes og Bjørn L. Basberg

15. desember 2017 14:19

Samling av aksjebrev

Institutt for samfunnsøkonomi har fått en samling aksjebrev av Agnethe Harbitz som var mangeårig sekretær for faggruppen for økonomisk historie. Noen av aksjebrevene er nå hengt opp på instituttet, og ble avduket i dag.

Samlingen består av aksjebrev fra til sammen 32 norske industri-, bank- og skipsaksjeselskaper i perioden 1901 til 1925. Antall aksjebrev pr. selskap varierer, fra ett til 28. Til sammen utgjør samlingen over 200 aksjebrev. I tillegg består den av enkelte årsberetninger.

Noen av aksjebrevene har fått ramme og henger på møterommet på Institutt for samfunnsøkonomi. Bjørn L. Basberg har stått for utvelgelse og montering. Foto: Eilif  Fjon.

Agnethe fikk en del av aksjebrevene fra sin avdøde onkel Bjarne Minde, i sin tid en velstående forretningsmann i Bergen. En del av aksjebrevene fikk hun av Thorolf Rafto, professor i økonomisk historie. Han hadde igjen sannsynligvis fått papirene fra professor Anton Mohr som var ved NHH helt fra starten i 1936, og som også hadde sterke bånd til byens forretningsliv.

Professor Bjørn L. Basberg og tidligere sekretær for faggruppen for økonomisk historie, Agnethe Harbitz. Foto: Eilif  Fjon.

Flere interne nyheter