Samarbeidsutvalget 12. des.

Av Astri Inga Kamsvåg

7. desember 2017 09:07

Samarbeidsutvalget 12. des.

Omstillingsprosessene vil prege møtet i Samarbeidsutvalget 12. desember. Status i de tre arbeidsgruppene ved Seksjon for IT,  eiendomsdrift og økonomi blir presentert. HR-sjef-stillingen og stillingen som administrativ leder er også på dagsorden.

Øystein Thøgersen leder Samarbeidsutvalget ved NHH.
Øystein Thøgersen leder Samarbeidsutvalget ved NHH.

Andre saker er nytt personalreglement, nye retningslinjer for SU og revisjon av veiledende beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav, og retningslinjer for protokolltilførsler.

Personalreglementet er et resultat av at statsansattloven erstattet tjenestemannsloven i sommer. De viktigeste forskjellene mellom det gamle og det nye reglement er:  
- Færre tema som nå skal være med i reglementet
- Reglementet skal ikke lenger godkjennes av departementet
- Det er nye regler i ansettelser av teknisk-administrativt ansatte.

Les sakspapirene (PDF)

Samlesiden for utvalgsmøter

Flere interne nyheter