Rikke Salbu fast på FSK

Av Astri Inga Kamsvåg

13. desember 2017 11:38

Rikke Salbu fast på FSK

Rikke Salbu har begynt i den faste stillingen som førstekonsulent på Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Rikke har mastergrad i strategi, organisasjon og ledelse fra Copenhagen Business School.

 

Rikke Salbu koordinerer instituttets undervisningstilbud, hun arbeider med eksamensadministrasjon, autorisasjonsprøven i oversettelse, økonomiforvaltning, nettsider og som protokollfører i instituttstyret.

Hva er spennende med stillingen?

"Jeg liker at stillingen har varierte arbeidsoppgaver, og at jeg får anledning til å jobbe med engasjerte medarbeidere i et kunnskapsrikt og internasjonalt miljø. Ettersom jeg har utdannelse innen økonomi og administrasjon, er NHH et spesielt spennende sted å jobbe siden jeg kan holde meg oppdatert på hva som rører seg i markedet og innen forskning", sier Rikke.  

Bakgrunn

Fram til mai i år arbeidet Rikke i et vikariat som programkoordinator ved NHH Executive. Tidligere arbeidserfaring er tre år som koordinator i oljeserviceselskapet Aibel og  halvannet år i DnB Liv.  

Flere interne nyheter