Saksliste Utdanningsutvalget 5. des.

Av Astri Inga Kamsvåg

6. desember 2017 12:27

Saksliste Utdanningsutvalget 5. des.

Her er noen av sakene som Utdanningsutvalget hadde på sakslisten i går: Rapport om rekruttering av studenter 2017 og planer for 2018, internships i utdanningen og studentenes forslag til poengsystem for utreisende utvekslingsstudenter.

Blant de andre sakene er:
- Offentliggjøring av endelig vedtak om fjusk
- Frist for innlevering av masteroppgaven
- Oppfølging av bachelorløftet – evaluering av prøveordning i augusteksamen
- Evaluering av pilotordning med foråhndsgodkjente sommerkurs i utlandet
- Veiledende normer for arbeidsomfang i kurs

Les sakspapirene (PDF)

Flere interne nyheter